Posts

Makiety Valadoru - meteoryt

Cybertronic - EXTERMINATEUR

Earthshaker battery - DKOK WH40k

W przerwie walk - FKB XXXVII

Cybertronic - pierwsze roboty za płoty

Herdstone - Age of Sigmar

Makiety dla Tyranidów - cz.1

Sidir Alchibal - Datsue Ba (Malifaux)